เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือดโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอเคียนซา และสาธารณสุขอำเภอเคียนซาจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน ” บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์
กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ศาลาประชาคมที่ว่าการ
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 157 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 141 ยูนิต  (คิดเป็น 49,350 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 16 ราย
มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 1 ราย