เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอห้วยยอด ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ป่วย และผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง จำนวน 5 ราย ดังนี้
1. นายถวาย สวนแก้ว อยู่บ้านเลขที่ 71 ม.2 ต.ปากคม อ.ห้วยยอต จ.ตรัง 
2. นางเสรี ศาสนาอภิชาติ อยู่บ้านเลขที่ 103 ม.1 ต.ปากคม อ.ห้วยยอต จ.ตรัง 
3. น.ส.วรรณรันต์ รักดำ อยู่บ้านบ้านเลขที่ 202 ม.5 ต.ปากคม อ.ห้วยยอต จ.ตรัง 
4. นายฮกง่วน วุ้นศรี อยู่บ้านเลขที่ 5 ม.3 ต.ปากคม อ.ห้วยยอต จ.ตรัง 
5. นางผ่อง เยาร์ดำ บ้านเลขที่ 24 ม.7 ต.ปากคม อ.ห้วยยอต จ.ตรัง
 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด ผ้าอ้อมสำเร็จรูป และเงินช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น