เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง นายอำเภอปะเหลียน ผู้นำท้องถิ่น และจิตอาสาสภากาชาดไทย เยี่ยมผู้ป่วย และผู้ยากไร้ในพื้นที่ อ.ปะเหลียน และอ.กันตัง จ.ตรัง จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
1. น.ส.มณทิวา ไชยมณ อยู่บ้านเลขที่ 5/1 ม.6 ต.สุโสะ อ. ปะเหลียน จ.ตรัง 
2. นายนิวัฒน์ อินทร์สงคราม อยู่บ้านเลขที่ 20/3 ม.7 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
3. น.ส.จงตี เสียมไหม อยู่บ้านบ้านเลขที่ 139/1 ม.7 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
4. น.ส.ชุลีวันทน์ ดิษฐบุตร อยู่บ้านเลขที่ 29 ม.11 ต.สุโสะ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
5. ด.ญ.อลินดา ตู้ดำ บ้านเลขที่ 144/6 ม.1 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน จ.ตรัง 
6. นางเปื้อน ช้ำเชื้อ อยู่บ้านเลขที่ 45 ม.3 ต.บ่อน้ำร้อน อ.กันตัง จ.ตรัง 
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบชุดธารน้ำใจ คนละ 1 ชุด และเงินช่วยเหลือ เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น