เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการ, สมาชิก, จิตอาสาสภากาชาดไทย ปลัดอำเภอกันตัง เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอกันตังและอำเภอย่านตาขาว เจ้าหน้าที่จาก รพ.ย่านตาขาว รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่อำเภอกันคังและอำเภอย่านตาขาว เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ เพื่อติดตามดูแลพัฒนาการอาการป่วย, มอบเงินสำหรับใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 6 ราย ดังนี้ 
1. ด.ญ.จิราพร พันธิ์ทุเสน 
2. ด.ช.พิทวัส พูลศรี 
3. นายณภัทร ชูประสิทธิ์ 
4. นายไกรวิทย์ ช่วยเรือง 
5. ด.ญ.ดารารัตน์ ชูแก้ว 
6. นายพูนทรัพย์ บุญถาวร