เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้นางรัชนี ตันวิมลรัตน์ กรรมการหัวหน้าพันธกิจที่6 โครงการในพระราชดำริ พร้อมกรรมการ สมาชิก จิตอาสาสภากาชาดไทย ปลัดอำเภอห้วยยอด เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอห้วยยอดและอำเภอวังวิเศษ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.ในพื้นที่ ผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดและอำเภอวังวิเศษ เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชานุเคราะห์ เพื่อติดตามดูแลพัฒนาการอาการป่วย, มอบเงินสำหรับใช้จ่ายและเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวและผู้ดูแลผู้ป่วย จำนวน 8 ราย ดังนี้ 
1. ด.ญ.ชลกร สิ้นทุกข์ 
2. น.ส.ชณินนาถ ภักดีไชย 
3. ด.ช.คงภพ แก้วปักษา 
4. ด.ญ.สโรชา คงสุข 
5. นายมนตรี เดโชศาสตร์ 
6. นายขำ สุนทรเต็ม 
7. นายพีรณัฐ ชุมอักษร
8. น.ส.ปัณฑิตา นาคนุกูล