เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง ออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ ตามโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแบบรอบด้าน” ประจำปี 2563 จำนวน 4 ราย ดังนี้ 
1. นางเขียด ทองสม อายุ 96 ปี อยู่บ้านเลขที่ ม.10 ต.ละมอ อ.นาโยง จ.ตรัง 
2. นายไข่ ยอดศรี อายุ 90 ปี อยู่บ้านเลขที่ 84 ม.7 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง 
3. นางฉิ้ง ผอมปิด อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 76 ม.5 ต.นาข้าวเสีย อ.นาโยง จ.ตรัง 
4. นางพล้อย เกื้อนะ อายุ 94 ปี อยู่บ้านเลขที่ 12 ม.5 ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง
 ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบเครื่องอุปโภคบริโภคสำหรับผู้สูงอายุคนละ 1 ชุด และมอบเงินคนละ 1,500 บาท