เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 30 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจักรกฤษณ์ ฝั่งชลจิตร์ นายอำเภอบ้านนาเดิมพ.ต.ท. เอกชัย ชัยเจริญ รอง ผกก.สภ.บ้านนาเดิมหัวหน้าส่วนราชการฯ เจ้าหน้าที่สาธารณะสุขฯนายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์ทวีร่วมลงพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิม   จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท

ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นายสรยุทร แพทอง อายุ 55 ปี บ้านเลขที่ 19/5 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิมพร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย