เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 29 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ กิ่งกาชาดอำเภอท่าวุ้ง ปลัดอำเภอท่าวุ้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางคู้ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นางมะลิ เสนแสง บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 2 ตำบลลาดสาลี่ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค