เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายถาวร พรหมฉิม นายอำเภอท่าฉางนายเลอชาย สยังกูล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองสาธารณสุขอำเภอฯ ผอ.รพ.สต. ท่าเคยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงราย นายวรฉัตร ฟองรอด อายุ 40 ปี บ้านเลขที่ 85/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเตียงนอนสำหรับผู้ป่วย จำนวน 1 เตียงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วย พร้อมนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์​ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย