เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ภายใต้การอำนวยการของ นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายให้ นายกิตินัทธ์ จันทรโชติ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ประชุมหารือเพื่อให้ความช่วยเหลือคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุม KM ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี โดยมี นายเพิ่ม เพชรพรหม ท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี
ผู้แทนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี, ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานี, ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี, ปลัดอำเภองานศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหนองจิก
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและร่วมบูรณาการความช่วยเหลือ นางสาวสีตีตีเมาะ ดอเลาะ อายุ ๕๔ ปี ซึ่งเป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ ที่อยู่บ้านเลขที่ ๖๒
หมู่ที่ ๑ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ป่วยด้วยโรคโปลิโอ ทำให้ขาลีบทั้ง ๒ ข้าง ให้ได้รับความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบของทางราชการ