เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 กันยายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางบุษดี  สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ กรรมการ/ ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานทุนโครงการ ทุนการศึกษาพระราชทานฯ ประจำปี 2563 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” จำนวน 10 ทุน ทุนละ 1,000 บาท เพื่อเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนที่ยากจน มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและสังคม ให้ได้รับทุนการศึกษา ณ หอประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน

Tags: เลย