เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 28 กันยายน 2563 นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางบุษดี สุวรรณรัตน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย/ กรรมการ/ ที่ปรึกษา/ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอหนองหิน และโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย พร้อมมีมาตรการป้องกัน คัดกรองผู้บริจาคโลหิต ตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกาย จุดบริการเจลล้างมือ และให้ผู้บริจาคโลหิตทุกคนใส่หน้ากากอนามัย ก่อนเข้ารับการรับบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการป้องกัน และการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 136 ยูนิต และมีผู้บริจาคดวงตา และอวัยวะ จำนวน 8 ราย

Tags: เลย