เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 25 กันยายน 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นายกล้าณรงค์ พงศ์สิทธิคุณ นายอำเภอร้องกวาง นางนนทกร พงศ์สิทธิคุณ นายกกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง พร้อมด้วยคณะกรรมกิ่งกาชาดอำเภอร้องกวาง หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้นำท้องถิ่น ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อนำงานบริการจากทุกภาคส่วนออกให้บริการประชาชนตลอดจนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บูรณาการกิจกรรมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้มอบถุงยังชีพ จำนวน 100 ชุด ให้แก่ผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่และได้รับการสนับสนุนจากเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ในพื้นที่ตำบลบ้านเวียง โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนบ้านปากห้วยอ้อย หมู่ 5 บ้านปากห้วยอ้อย ตำบลบ้านเวียง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่