เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางชลิตา บารา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน นางสาววานรินทร์ เฮาะมะ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่า เลขที่ 37 ถนนสุริยะ ตำบลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมี นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอสายบุรี, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
      ในการนี้ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอสายบุรี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 3,000 บาท แก่ผู้รับมอบอำนาจจากนางสาววานรินทร์ เฮาะมะ เจ้าของบ้านเช่า พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด ชุดเครื่องอุปโภคบริโภคในนามของจังหวัดปัตตานี จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ ผู้แทนนางสาวไนยมุน สมาแอ เจ้าของร้านแว่นตาท็อปเจริญ ผู้เช่าบ้านเลขที่ 37