เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นางชลิตา บารา ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอสายบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่เยี่ยมกรณีไฟไหม้บ้านเรือน นางแวแอเซาะ วาบา ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่า เลขที่ 35/1 35/ และ 33/4-5 ถนน สุริยะ ตำบลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี หลังจากเกิดกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยมี นายสมมาตร บารา นายอำเภอสายบุรี, หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอสายบุรี, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ
      ในการนี้ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี/ภริยานายอำเภอสายบุรี และคณะฯ ได้ร่วมกันมอบมอบเงินช่วยเหลือจำนวน 10,000 บาท แก่นางแวแอเซาะ วาบา เจ้าของบ้านเช่า พร้อมมอบถุงธารน้ำใจ จำนวนรายละ 1 ชุด, ชุดเครื่องอุปโภคบริโภคในนามของจังหวัดปัตตานี จำนวนรายละ 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่ นายฟูรกอน สะตา เจ้าของร้านขายเสื้อผ้าสะตาพาณิชย์ ผู้เช่าบ้านเลขที่ 35/1 ผู้แทนนางอีลมีรีน ปูเต๊ะ เจ้าของร้านอาหารนูซันตารา ผู้เช่าบ้านเลขที่ 35/2 และ ผู้แทนนางสาวจัณฑิมา ระเด่นอาหมัด เจ้าของร้านขายของเด็กอ่อน ผู้เช่าบ้านเลขที่ 33/4-5