เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์นายอำเภอบ้านนาสาร/นายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสาร  พ.ต.อ.วิสุทธิ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบ้านนาสารพร้อมด้วย กรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านนาสารปลัดอำเภอฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมครอบครัว นางผวน ชูเพ็ชร   อายุ 73 ปีบ้านเลขที่ 68   ตำบลนาสาร อำเภอนาสาร เนื่องจาก นางผวนฯ เป็นผู้พิการด้านสายตา ตาพร่ามัวอาศัยอยู่กับลูกและหลานสภาพบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว ผนังไม้ค่อนข้างผุพังและนางผวนฯ ยังต้องดูแลลูกชายซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ เนื่องจากประสบอุบัติเหตุและมีรายได้จากเบี้ยยังชีพคนพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ 1,500 บาท ทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทั้งครอบครัว

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 5,000 บาทเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย