เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กันยายน 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก มอบหมายให้ นางวรรณฤดี กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก พร้อมด้วย ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ปลัดอำเภอเมืองตาก พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก แพทย์โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินฯ สถานีกาชาดเทพรัตน์ (สถานีกาชาดที่ 13 จังหวัดตาก) ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผู้ป่วยพิการทางสติปัญญา  ราย น.ส.พรรณี ไกรฤทธิ์ บ้านเลขที่ 229 หมู่ 13 ต.วังประจบ อ.เมือง จ.ตาก ในการนี้ได้มอบถุงยังชีพเงินสดและผ้าอ้อมผู้ใหญ่ เพื่อช่วยเหลือผู้พิการ ยากไร้

Tags: ตาก