เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก เป็นประธาน พิธีมอบบ้านให้กับผู้ประสบอัคคีภัย ผู้ยากไร้ พร้อมด้วยที่ปรึกษา กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก สถานีกาชาดเทพรัตน์ที่ 13 โดยมี นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นายอำเภอเมืองตาก กล่าวรายงาน ร่วมกับเทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ทหาร ตำรวจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก ร่วมมอบบ้านที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ยากไร้ พร้อมบ้านเลขที่และถุงยังชีพ  โดยสร้างบ้านใหม่เพื่อเป็นที่อยู่ทดแทนบ้านที่ถูกไฟไหม้ เหล่ากาชาดจังหวัดตากได้สนับสนุนเงินในการสร้าง จำนวน 50,000 บาท ทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ ผู้ใหญ่บ้าน ดูแลแบบการก่อสร้าง และอาสาสมัครแรงงานในการก่อสร้าง

Tags: ตาก