เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 นางมะลิ วงศ์กระพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง มอบหมายให้นางนงลักษณ์ รักษ์พันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง กรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุง ออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวนรายละ  2,000 บาท
จำนวน  5  ราย ได้แก่  
1. นางสาวสุวนันท์ เกตุขาว  นักศึกษาชั้น ปวส.ปีที่ 1  วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
2. เด็กหญิงพิชฌาภา ทองจีน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน
3. เด็กชายณัฐวุธ สงขาว     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โรงเรียนบ้านเตง
4. เด็กหญิงกชวรรณ แสงศรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่   3  โรงเรียนวัดแหลมโตนด
5. เด็กหญิงศรัญญา ปานเกิด  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนอุดมวิทยายน