เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กันยายน 2563 หอประชุมจังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ปลัดจังหวัด/เลขานุการเหล่ากาชาด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ/ผู้แทน ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาตามโครงการเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีส่งเสริมคุณภาพชีวิตและช่วยเหลือนักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส ประจำปี 2563 จำนวน 182 ทุน ให้แก่นักเรียนยากไร้ ด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อให้การช่วยเหลือ สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากไร้ ด้อยโอกาส แบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง