เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 24 กันยายน 2563  นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางละม่อม ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  ให้แก่ นางสาวบุญมี  ชูลี บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ  ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบ พัดลม 1 เครื่อง ผ้าห่ม 1 ผืน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด