เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางสุนิชฌาน์  ทองแย้ม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้ นางละม่อม ไชยสิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเพื่อราษฎร์ กาชาดร่วมใจ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา พร้อมด้วยเหรัญญิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ให้แก่ นางแก้ว  อุดมลาภ บ้านเลขที่ 41 หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ในการนี้เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญได้มอบ พัดลม 1 เครื่อง ผ้าห่ม 1 ผืน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 1 ชุด

Tags: เลย