เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางรัติยา พัฒกุลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนำเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสด จำนวน 3,000 บาท มอบผู้พิการ จำนวน 2 ราย ดังนี้
1. เด็กชายพิรากร หอมทรัพย์ อยู่บ้านเลขที่ 75/2 หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. เด็กชายธนาดล ถนนทิพย์ อยู่บ้านเลขที่ 68/1 หมู่ที่ 2 ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช