เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทรรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางพิพิศน์ วัฒนาวีรชัย รองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนายสากล เพชรมีศรี สมาชิกสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี (ส.ท.) และเจ้าหน้าที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้เข้าเยี่ยม นางเจี้ยม พัฒน์แช่ม   อายุ 88 ปีบ้านเลขที่ 57/1 หมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง โดย นางเจี้ยมฯ ได้อาศัยอยู่กับบุตรสาวซึ่งมีรายได้จากการทำงานเป็นพนักงานบริการในสนามกอล์ฟและมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ
เนื่องจาก นางเจี้ยมฯ อาศัยในบ้านที่สร้างในพื้นที่เขตทางสาธารณะและขณะนี้ ทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีกำลังดำเนินโครงการสร้างถนนและคูระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง  ซึ่งพื้นที่ที่จะก่อสร้างฯ นี้ได้ครอบคลุมไปถึงบ้านของ นางเจี้ยมฯ ด้วยทำให้ทางเทศบาลฯ จะต้องรื้อถอนบ้านของนางเจี้ยมฯภายในสิ้นปี 2563 นี้
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 3,000 บาท  พร้อมถุงยังชีพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น