เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย นางสินีลักษณ์ จิรสัตย์สุนทร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษาฯ กรรมการฯ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสิทธิชัย ไทยเจริญ นายอำเภอพุนพินนาวาอากาศเอกปรัชญา ทิพยรัตน์ รองผู้บังคับการกองบิน 7  พ.ต.ท.โยธิน สิทธิโยธี แทน ผกก. สถานีตำรวจภูธรอำเภอพุนพินรอง ผกก.ป้องกันปราบปราม  นายสมพร อภิวัฒน์วราวงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกรูดว่าที่ รต.เกรียงไกรจักร เพชรสังข์ ผอ.การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพุนพินพัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอปศุสัตว์อำเภอ กำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมลงพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ ” บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″
ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท

ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นางแชอ้ม วิศาล อายุ 73 ปี บ้านเลขที่ 52/1 หมู่ที่ 1 ตำบลกรูด อำเภอพุนพินพร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย