เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลวานรนิวาส ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยมี นางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอวานรนิวาส/นายกกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย และมีผู้มีจิตศรัทธาร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอวานรนิวาส จัดตั้งโรงทาน ขาวจี่ ก๋วยเตี๋ยว น้ำแข็งใส ขนม น้ำหวานฯลฯ ให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต ในครั้งนี้ด้วย  ทั้งนี้ มีผู้บริจาคอวัยวะ 5 ราย และดวงตา 6 ราย รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 6 ราย ครบ 16 ครั้ง 7 ราย และครบ 24 ครั้ง 1 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 388 ราย ได้ปริมาณโลหิต ทั้งสิ้น จำนวน 155,200 ซี.ซี.