เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วย รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี นายอำเภอหนองม่วง กิ่งกาชาดอำเภอหนองม่วง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมมอบบ้านตามโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ราย นางวันเพ็ญ บุญพิภักดิ์ บ้านเลขที่ 20 หมู่ 1 ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรีมอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมทั้งเครื่องอุปโภค-บริโภค โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะภริยาฑูต ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี