เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 22 กันยายน 2563 นางรัติยา พัฒกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนำหน้ากากอนามัยที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย มอบให้แก่นักเรียน ครูและบุคลากร โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จำนวน 6 โรงเรียน ดังนี้
1.โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 8 จำนวน 2,040 ชิ้น
2.โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 4 จำนวน 224 ชิ้น
3.โรงเรียนราชประชานุเคราห์บ้านปลายแหลม จำนวน 270 ชิ้น
4.โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 6 จำนวน 1,024 ชิ้น
5.โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 7 จำนวน 410 ชิ้น
6.โรงเรียนราชประชานุเคราห์ 5 จำนวน 714 ชิ้น
รวมทั้งสิ้นจำนวน 4,682 ชิ้น