เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอท่าชนะปลัดอำเภอฯ พัฒนาการอำเภอฯ ผอ.รพ.สต.ประสงศ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอฯ ปลัด อบต.ประสงศ์กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม.ร่วมลงพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท
ในวันนี้ ได้มอบให้ ราย นายดำริ มิตเตล็บ อายุ 41 ปีบ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 1  ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชน และ อสม. ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย