เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 21 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ YEC สุราษฎร์ธานีร่วมกับ ธนาคารออมสินภาค 16 จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ อาคารห้องประชุม ธนาคารออมสินภาค 16 ถนนราษฎร์บำรุง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหาร พนักงานและบุคคลทั่วไป ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 49 รายได้รับโลหิต  จำนวน 43 ยูนิต  (คิดเป็น 15,050 ซีซี)ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 6 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 6 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ราย

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 100 ชิ้นให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย