เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางอนุรี วิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี เยี่ยมให้กำลังใจ นางกอรีเยาะ ยูโซะ ราษฎรในพื้นที่อำเภอหนองจิก ณ บ้านเลขที่ 128/1 หมู่ที่ 1 ตำบลคอลอตันหยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี กรณี ขอความช่วยเหลือเนื่องจากมีความเป็นอยู่ยากไร้ และมีภาระหนี้สิน และประสบเหตุอัคคีภัยทำให้บ้านเสียหายทั้งหลัง เมื่อเดือนธันวาคม 2562 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
ในการนี้ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมคณะฯ ได้มอบเงินช่วยเหลือกรณีให้การสังคมสงเคราะห์แก่ราษฎรที่ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อน จำนวน 3,000 บาท พร้อมถุงธารน้ำใจ จำนวน 1 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้น