เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ  YEC Suratthani ร่วมกับ บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ ตามแผนประจำเดือน “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
ณ  บริเวณส่วนบริการลูกค้า บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด (สำนักงานใหญ่สี่แยกแสงเพชร) อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 147 ราย
ได้รับโลหิต  จำนวน 132 ยูนิต  (คิดเป็น 46,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 15 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 1 ราย