เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 19 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  บริษัท ศุภกิตติ์มอเตอร์สุราษฎร์ธานี จำกัด (สำนักงานใหญ่)สี่แยกแสงเพชร อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้าและประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 159 รายได้รับโลหิต จำนวน 152 ยูนิต (คิดเป็น 53,200 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 7 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 1 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 1 ราย

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 200 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย