เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 9 กันยายน 2563 นางอนุรีวิศิษฎ์วงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีลงพื้นที่มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติโควิด 19 พร้อมน้ำดื่ม “โครงการรวมใจต้านภัย COVID -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” จำนวน 42 ชุด แก่แรงงานข้ามชาติ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ณ ซอยอารีย์ 2 – 4 ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี โดยมี นางฐานิกา พรหมประสงค์ หัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธร(สถานีกาชาดที่ 12 ทุ่งสง) และคณะฯ, คณะทำงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)  โดยศูนย์อภิบาลผู้เดินทางทะเลปัตตานี (Stellamaris) และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรม 

ทั้งนี้ “โครงการรวมใจต้านภัยCOVID -19 ในกลุ่มแรงงานข้ามชาติ” เป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือของสภากาชาดไทย,สหพันธ์สภากาชาด และสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) เครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG) และยูนิเซฟประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้กลุ่มประชากรแรงงานข้ามชาติได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมตลอดจนช่วยให้มาตรการควบคุมการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ