เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 18 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอท่าชนะ และสาธารณสุขอำเภอท่าชนะ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ” บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าชนะอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าชนะ ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 116 รายได้รับโลหิต  จำนวน 89 ยูนิต  (คิดเป็น 31,150 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 27 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 12 รายและ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 12 ราย

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 150 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย