เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 16 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ” บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่ ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  บริษัท ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) จำกัดอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกิจกรรม มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 44 ยูนิต  (คิดเป็น 15,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 7 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 5 ราย

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 60 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย