เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 14 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอดอนสัก และสาธารณสุขอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ”บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ กุศลอันยิ่งใหญ่”เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอดอนสักอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่อำเภอดอนสัก ร่วมกิจกรรมมีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 96 รายได้รับโลหิต  จำนวน 84 ยูนิต  (คิดเป็น 29,400 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 12 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา  จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 3 ราย

ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทย  จำนวน 150 ชิ้น ให้กับผู้ที่มาร่วมกิจกรรม และผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิตผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา และอวัยวะ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ด้วย