เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 13 ธันวาคม 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีร่วมกับ อำเภอดอนสัก และสาธารณสุขอำเภอดอนสัก จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะตามแผนประจำเดือน “บริจาคโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์กุศลอันยิ่งใหญ่  หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลดอนสัก อำเภอดอนสัก
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต  จำนวน 116 ราย ได้รับโลหิต  จำนวน 86 ยูนิต  (คิดเป็น 30,100 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง  จำนวน 30 รายมีผู้แสดงความจำนงบริจาค
ดวงตา  จำนวน 5 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ  จำนวน 5 ราย