เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ออกเยี่ยมให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ครอบครัวๆ ละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2563 ได้มอบถุงยังชีพเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว ได้แก่
1.นายอนันต์ เผือกหอม บ้านเลขที่ 34 หมู่ที่ 11 ต.ช่อแฮ
2.นางปิ่นแก้ว สุขจร บ้านเลขที่ 34/1 หมู่ที่ 11 ต.ช่อแฮ ปัจจุบันได้อาศัยอยู่บ้านพักอาศัย ของมูลนิธิวัดพระธาตุช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เพื่อรอการปลูกสร้างบ้านที่ถูกไฟไหม้ จนกว่าจะแล้วเสร็จ