เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 23 สิงหาคม 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางกรวรรณ  ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ และคณะ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 100 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือในเบื้องต้น ให้แก่ ราษฎรม. 5,7 และ8 ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยราษฏรในพื้นที่ดังกล่าวอาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และถูกตัดไฟฟ้า เนื่องจากเกิดดินโคลนถล่ม และต้นไม้ใหญ่ล้มทับขวางตลอดเส้นทางการสัญจร ในการนี้ ได้รับความร่วมมือ จนท.หน่วยงานกรมป่าไม้ กรมอุทยานฯจนท.ทหาร ม.พัน  ปกครองอำเภอเมืองแพร่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่ ในการนำเครื่องอุปโภค บริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัย