เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ นางกรวรรณ ใจเอื้อ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และการปฏิบัติงานแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเชิงรุกด้านการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริม ฟื้นฟูสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในพื้นที่ ณ วัดวังวน หมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ได้สนับสนุนถุงยังชีพมอบให้แก่ผู้ด้อยโอกาสยากไร้ในพื้นที่จำนวน 100 ชุด