เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 10 กันยายน 2563 นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางทัชชญา พลเยี่ยม รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจ รุ่นที่ 8 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ได้บรรยายให้ความรู้เรื่องยาเสพติด และภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และมีแนวทางเกี่ยวกับการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อกลับคืนสู่สังคมต่อไป ณ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์) กองพันทหารช่าง ที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์