เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางวารุณี ไพศาลธนวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร มอบหมายให้ กรรมการ/ที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร ร่วมกับโรงพยาบาลศูนย์สกลนคร และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โดยมี นายว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่ง ใครบุตร นายอำสว่างแดนดิน นางสุภาลักษณ์ ใครบุตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ ตรวจคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ผู้ที่มารับการบริจาคโลหิตทุกราย พร้อมทั้งได้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล ร่วมจัดทำโรงทานอาหาร ขนม นม เครื่องดื่ม ให้กับผู้มาบริจาคโลหิต และนายสุพจน์ สุขแซว ผู้ช่วยผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน ได้มอบน้ำ ขนม พร้อมทั้งบริษัท รุ่งเรืองอินเตอร์สว่างแดนดิน จำกัด มอบ เสื้อยืด ให้กับกิ่งกาชาดอำเภอสว่างแดนดิน โดยของที่มอบทางกิ่งกาชาดนำมาออกฉลากร่วมกับที่มีอยู่เดิม เพื่อให้ผู้มาบริจาคโลหิตได้ลุ้นรับของรางวัลกลับบ้านด้วย  
ทั้งนี้ มีผู้รับเข็มที่ระลึกในการบริจาคโลหิต ครบ 7 ครั้ง จำนวน 21 ราย ครบ 16 ครั้ง จำนวน 5 ราย และครบ 24 ครั้ง จำนวน 7 ราย รวมมีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 361 ราย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 144,400 ซี.ซี.

Tags: เลย