เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 17 กันยายน 2563 นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี กรรมการสภากาชาด ผู้แทนภาค 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เยี่ยมผู้ยากไร้ ราย นายบังเอิญ  นามคำ บ้านเลขที่ 170/8 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี มอบเงินสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2,000 บาท พร้อมถุงยังชีพเครื่องอุปโภค-บริโภค  และได้ประสานงานหน่วยงานอื่นให้ความช่วยเหลือในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป