เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 15 กันยายน 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราช การจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกับอำเภอโคกโพธิ์ไชย และคลังเลือดกลางโรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ปรากฏมีผู้บริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 148 ราย ได้โลหิต จำนวน  62,600 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 47 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 44 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน  44 ราย