เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายนพพฤช ชำนาญฤทธิ์ ปลัดอำเภอเกาะพะงัน (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) รักษาการแทนนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันพร้อมด้วย นางสาวรุ่งนภา ลวนานนท์รองนายกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันกรรมการฯ  และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันและ อสม.ร่วมลงพื้นที่ ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. นางอารมณ์ ชูเชิด อายุ 85 ปีบ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเต่า
2. นางอำภา ลิ้มสุวรรณ อายุ 60 ปีบ้านเลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลเกาะเต่า
3. นายเต้น แซ่ผัวะ อายุ 73 ปีบ้านเลขที่ 22 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะเต่า
ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงินให้ รายละ 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วย