เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นายธีรวัต หารโยธี เสมียนตราอำเภอเกาะพะงัน/เหรัญญิกกิ่งกาชาดอำเภอเกาะพะงันลงพื้นที่ ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 1 ราย  คือ นางสาวสุดสาย พรหมสนิท อายุ 52 ปีบ้านเลขที่ 72/2 หมู่ที่ 3 ตำบลเกาะพะงัน ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบเงิน จำนวน 3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น ด้วย