เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ  กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงนางสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพระแสงพัฒนาการอำเภอฯ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกลุ่มพัฒนาบทบาทสตรีตำบลไทรขึงและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อมอบบ้านใหม่ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ”บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563″ ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นางอมรรัตน์ บุญส่ง อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 63/4 หมู่ที่ 7 ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง
พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย