เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงนางสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพระแสงพัฒนาการอำเภอฯ   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯ  ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ ” บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลังเป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท
ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นางปราณี ชุมทอง อายุ 76 ปี บ้านเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย