เลือกหน้า
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

วันที่ 11 กันยายน 2563 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วย ที่ปรึกษาฯ กรรมการฯและ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายธวัช หงษ์บิน นายอำเภอพระแสง/นายกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงกรรมการฯ และสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอพระแสงนางสุธาสินี สมาน ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอพระแสงพัฒนาการอำเภอฯ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสินปุนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอฯ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ร่วมลงพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อมอบบ้านใหม่ ให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ ” บ้านใหม่ จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ” ซึ่งบ้านใหม่ในโครงการฯ นี้มีทั้งหมด จำนวน 23 หลัง ทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดย เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สนับสนุนงบประมาณ เป็นค่าวัสดุในการก่อสร้างให้หลังละ 200,000 บาท  รวม 23 หลัง เป็นเงินทั้งสิ้น จำนวน 4,600,000 บาท
ในวันนี้ ได้มอบให้ราย นายอารมณ์ อุปลา อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่ 1 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง พร้อมกันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้แจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าที่มีตราสัญลักษณ์ สภากาชาดไทยให้กับประชาชนและ อสม.  ในพื้นที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย